Usługi BHP

Szkolenia wstępne:

  • instruktaż ogólny, przeznaczony dla wszystkich nowo przyjętych pracowników.

Szkolenia okresowe: 

  • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracownikach na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Opracowujemy Oceny Ryzyka Zawodowego!