Operaty wodnoprawne

Oferujemy wykonanie i skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W ramach naszych usług wykonujemy wszelkiego rodzaju operaty wodnoprawne, kompletujemy niezbędne dokumenty oraz reprezentujemy Państwa przed organami administracji państwowej.

Wykonujemy:

– Operat wodnoprawny na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

– Operat wodnoprawny na pobór wód

– Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego

– Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi

– Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków do kanalizacji

– Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, wód lub do urządzenia wodnego

– Operat wodnoprawny na przekroczenia cieków wodnych

– Dokonujemy zgłoszeń wodnoprawnych

Zajmujemy się również zgłoszeniami wodnoprawnymi!